විනය කඩ කිරීමේ චෝදනා ගැන ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සංචිතයට නම් කර ඇති ක්‍රීඩකයකු සහ කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සෞඛ්‍ය නිලධාරිනියක අතර යම් අනිසි සිදු වීමක් වී ඇති බවට ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා

මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති සිද්ධියේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය සොයා බලා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කණ්ඩායමේ කළමනාකරු අසන්ත ද මෙල් මහතාට උපදෙස් ලබාදී  තිබෙනවා. මේ වාර්තාව ලැබුණු පසු අවශ්‍යතාව පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ද විශේෂ පරික්ෂණයක් පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. එම විමර්ශනය මගින් අනාවරණය වන තොරතුරු පදනම් කරගනිමින් වැරදි සහගත ආකාරයෙන් කිසියම් පාර්ශ්වයක් කටයුතු කර ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

පුවත යවන්න