විවියන් රිචර්ඩ්ස් ටිඛෙට් නිදහස් සටනට දිරි දෙයි

ලෝක පූජිත ඉටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විවියන් රිචර්ඩ්ස් නිදහස් ටිඛෙට් දේශයක් වෙනුවෙන් සහාය පල කර තිඛෙනවා.
පසුගිය සමයේ මේ සම්බ්නධයෙන් අදහස් පල කළ ඔහු ට්විටර් පනිවිඩයක් නිකුත් කරමින් නිදහස් ටිඛෙටයක් වෙනුවෙන් දිරිගැන්වීම් ලබාදී තිබුණා.
මේ සමඟ ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් ටිඛෙට් නම් හෑෂ් ටැග් එකක් ද ඔහු විසින් නිර්මාණය කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

පුවත යවන්න