විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීමේ සැලැස්මක් නැහැ – අන්තරේ විරෝධතාවකට සැරසෙයි

සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට යටත්ව අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීමට කිසිදු සැලසුමක් රජයට නොමැති බවට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය වසා දමා වසරක් ගතවී ඇතත් නිසි ක්‍රමවේදයක් යටතේ විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීමට පියවර ගෙන නොමැති බවයි.

මෙයට විරෝධය පළ කරමින් කොළඹදී දැවැන්ත විරෝධතාවක් ලබන බදාදා සංවිධාන කරන බව ද වසන්ත මුදලිගේ පවසයි.

පුවත යවන්න