විශ්‍රාම ගිය හෙද හෙදියන් යළි සේවයට ගන්න උපදෙස්

විශ්‍රාම ගොස් සිටින හෙදියන් අවශ්‍යතාව මත යළි සේවයට එක්කර ගන්නා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී තිඛෙනවා.

විශ්‍රාම ගිය හෙද හෙදියන් අවශ්‍යතාව අනුව කොන්ත්‍රාත් පදනම මත නැවත සේවයට බඳවා ගන්නැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇත.

හෙදියන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ කාර්යයේ වත්මන් තත්ත්වය ද මෙහිදී අවධානයට යොමු විය.

හෙද සේවයේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට අරලියගහ මන්දිරයේදී මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්විණි.

පුවත යවන්න