විසුරුවා හැරීමේ පෙත්සම්වලට පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉල්ලා මෝසමක් 

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව ගොනු කර ඇති පෙත්සම් විභාගය සඳහා පුර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් පත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.
පසුගියදා එම පෙත්සම් විභාගයට ගැණුනේ අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේදීයි.
එය 9 පුද්ගල හෝ 11 දෙනකුගෙන් සමන්විත පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක් යටතේ විභාගයට ගත යුතු බවයි වත්මන් ආණ්ඩු පාර්ශවය සදහන් කරන්නේ.