විහාර හා දේවාලගම් පනතට මම අත තියන්නේ නෑ / අධිකරණ ඇමති – Audio

තමන් අධිකරණ ඇමතිවරයා වශයෙන් බෞද්ධ විහාර හා දේවාලගම් පනතට සංශෝධන එක්කිරීමට හෝ අත තැබීමට බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ තමන් එතරම් මෝඩයකු නොවන බවයි.

පුවත යවන්න