වෘත්තිය සමිති නායකයෙකු අත්අඩංගුවට

රට තුළ ඉන්ධන හිගයක් ඇතිවියහැකි බවට ප්‍රකාශයක් සිදුකළ බව කියන වෘත්තිය සමිති සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛෙනවා.

ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ජාතික සේවක සංගමයේ ලේකම් ආනන්ද පාලිත මහතාවයි මෙලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

පුවත යවන්න