වෙළදපලේ පොල්තෙල් ප්‍රමිතියෙන් යුක්තයි / පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය(VIDEO)

රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශවල සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලෙන් ලබාගත් පොල්තෙල් සාම්පල පරීක්ෂාවේ දී ඇතැම් ඒවායේ ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගුව ඇතැයි හෙළිවූ බව ශ‍්‍රී ලංකා පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

එහි අධ්‍යක්ෂ අශෝක රාජමන්ත්‍රී මහතා සඳහන් කරන්නේ නමුත් එම ඇෆ්ලටොක්සින් අඩංගු ප්‍රමාණය බිලියනයකට අංශු තිහකට වඩා අඩු වීම හේතුවෙන් ආහාරයට සුදුසු බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බවයි.

පුවත යවන්න