වෙළදපළේ පොල් තෙල් සාම්පල පරීක්ෂාවේ වාර්තාව පස්වරුවේ

වෙළෙඳපොළෙන් ලබාගත් පොල් තෙල් සාම්පල සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ පරික්ෂණවල ප්‍රතිඵල අද පස්වරුවේ නිකුත් කෙරෙන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා.

ඇෆ්ලටොක්සින් නමැති පිළිකා කාරක සහිත පොල් තෙල් මෙරටට ආනයනය කර ඇති බවට හෙළිවීමත් සමඟ වෙළෙඳපොළේ අලෙවිය සඳහා ඇති පොල් තෙල් සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ සිදුකිරීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබුණා.

ඒ අනුව, පසුගියදා සාම්පල සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදුකළ අතර එම තෙල් සාම්පලවල පිළිකා කාරක නොමැති බවට අනාවරණය වූ බවයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කළේ.
පොල් තෙල්වල තත්ත්වය තවදුරටත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වෙළෙඳපොළේ අලෙවිය සඳහා තිබූ පොල් තෙල් සාම්පල කිහිපයක් ද පසුව පරීක්ෂාවට යොමුකර තිබුණා.
එම සාම්පල රසායනාගාර වෙත යොමුකිරීමෙන් පසු එහි වාර්තා අද පස්වරුවේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.
සමාගම් 4ක් විසින් අනායනය කළ පොල් තෙල් තොග තුල අදාළ පිළිකා කාරකය පවතින බව පරීක්ෂාවේ දී තහවුරුව තිබුණා.

පුවත යවන්න