වෛද්‍යවරුන් 21 වනදා වර්ජනයක

පෙබරවාරි 21 වනදා එක්දින සංකේත වැඩවර්ජනයක් පැවැත්වීමට තීරණය කළ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
ඒ ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමිනුයි.
මේ අතර සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති 18 විසින් දින 9ක් තිස්සේ සිදුකළ වැඩ වර්ජනය පසුගියදා දින 14 කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව අතිහිටුවීමට ද කටයුතු කළා.

පුවත යවන්න