වෛද්‍යවරු රට හැර යයි / අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ මාහාචාර්ය ඒකකයේ ළමා වාට්ටුව වැසෙයි

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ මාහාචාර්ය ඒකකයේ ළමා වාට්ටුව අද දින සිට වසා දමා තිබෙනවා.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විදේශ ගත වීම හේතුවෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා මෙම පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ළමා වාට්ටු 3ක් පවතිනවා.

මහාචාර්ය ඒකකයේ ළමා වාට්ටුව වසා දැමීම හේතුවෙන් රෝගීන්ට පමණක් නොව වෛද්‍ය සිසුන්ට ද සිදුවන්නේ දැඩි පාඩුවක්.

අනුරාධපුර හා තබුත්තේගම රෝහල්වල හැර දිස්ත්‍රික්කයේ කිසිදු මූලික රෝහලක විශේෂඥ ළමා වාට්ටු පිහිටුවා නැහැ.

මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ළමා වාට්ටුවක් වසා දැමීම රෝගී දරුවන් මෙන්ම වෛද්‍යවරුන් ද දැඩි අපහසුතාවට ලක්කරන්නක්.

අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් ප්‍රායෝගීක පුහුණුව ලබන රෝහලයි.

එම වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති ජනක පුෂ්පකුමාර මහතා කියා සිටියේ ආර්ථික අපහසුතා හේතුවෙන් වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුත් වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සදහා එක් වෛද්‍යවරයෙකුත් විදේශ ගතවීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ මාහාචාර්ය ඒකකයේ ළමා වාට්ටුව අද දින සිට වසා දැමීමට කටයුතු කළ බවයි.

පුවත යවන්න