වෛද්‍ය සුදත් සමරවීරට ස්ථාන මාරුවක්/ වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයට වැඩබලන අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතාට ස්ථාන මාරුවක් ලබා දී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ නව අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස සුදත් සමරවීර මහතා පත්කර ඇත.

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගිනිගේ මහතා පත්කර තිබේග

 

පුවත යවන්න