ශ්‍රීලන්කන් භුමි මෙහෙයුම්වලින් ඩොලර් මිලියන 10 ක්

කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය ගිය දෙසැම්බර් මාසයේදි ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 10ක මෙහෙයුම් ලාභයක් උපයා තිබෙනවා.

ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයෙන් හා ගුවන් තොටුපොළ භුමි මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් මෙම ලාභය අපයා ඇති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ නිදහස් සේවක සංගමයේ සභාපති ජනත විජයපතිරත්න මහතා සදහන් කළා.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ මගී ප්‍රවාහන අංශය පාඩු ලැබුණත් මෙම ආයතනයෙ ලාභයක් ඉපැයු එකම අංශය භුමි මෙහෙයුම් අංශය බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා මගී ප්‍රවාහන අඩාල වුවත් භාන්ඩ ප්‍රවාහනය වැඩි වශයෙන් සිදු වූ බව ද විජයපතිරණ මහතා හෙළිකර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න