ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර නව ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර රේගු කටයුතු පිළිබද නව ගිවිසුමකට එළැඹීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.

රේගු කටයුතු පිළිබද පරිමාලනමය සහයෝගය ඇති කර ගැනීමේ අරමුණින් යුතුවයි මෙම තීරණයට එළැඹ ඇත්තේ.

රේගු බදු හා වෙනත් බදු නිවැරදිව තක්සේරු කිරීමල රේගු නීතිය ඵලදායිව ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළු කරුණු සම්බන්යෙන් මෙම ගිවිසුමට එළැඹීමට නියමිතයග

මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙම යෝජනාවට පසුගියදා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේග

පුවත යවන්න