ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵළ මත පාසල්වලට සිසුන් ගැනීම නියෝගවලට පටහැනිව / ගුරු සංගමයෙන් චෝදනා

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵළ අනුව නිකුත් කඩඉම් ලකණු මත පාසල්වලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම මසකින් කල් දමා තිබුණද , ඇතැම් විදුහල්පතිවරුන් පාසල්වලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ කටයුතු සිදුකරන බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමය පවසනවා.
අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ පෙබරවාරි 2වනදා එම සිසුන් පාසල් වෙත ඇතුලත් කරගන්නා බව දන්වමින් මේ වන විටත් ලිපි යොමුකර ඇති බවයි.

ලේකම්,
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය,
ඉසුරුපාය,
බත්තරමුල්ල.

ලේකම්තුමනි,

5 ශිෂ්‍යත්ව පාසල් කඩඉම් ලකුණු පහත හෙලීමට අදාළව සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම මසකින් කල් දැමීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධවයි.

2020, 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පාසල් කඩඉම් ලකුණු මෙවර අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යාමෙන් පීඩාවට පත් දෙමව්පියන් හා එක්ව පෙබරවාරි 01 දින පාසල් සුරැකීමේ ජනතා ව්‍යාපාරය හා ලංකා ගුරු සේවා සංගමය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණය අතරතුර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා ඔබ සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේ දී පැමිණි එකඟතා කෙරෙහි දැඩි අවධානය යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමු.

2ග එහිදී විශේෂයෙන් පාසල් කඩඉම් ලකුණු පහත හෙලීම සඳහා නැවත සමාලෝචනයක් සිදුකරන තෙක් පාසල් වලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම මසකින් දීර්ඝ කිරීමටත් ඒ සඳහා විදුහල්පතිවරුන් හා දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීමේ කඩිනම් පියවරක් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය එදිනම මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලදී.

3ග නමුත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනය නොතැකු ඇතැම් පහසුකම් සහිත පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් විසින් ඊට පසු දින එනම් පෙබරවාරි 02 දින යොදා අදාළ පාසල් වලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම සඳහා එහි සඳහන් මුදල් ද රැගෙන පැමිණෙන ලෙස දන්වා යවන ලද ලිපි නිසා මේ වනවිට දෙමව්පියන් දැඩි ව්‍යාකූලත්වයකට හා නොසන්සුන්තාවයකට පත්ව ඇත.

4ග එසේ තිබියදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබූ නිවේදනයෙහි පාසල් කඩඉම් ලකුණු ලෙස සඳහන් කළ යුතු වගන්ති තුළ දිස්ත්‍රික් කඩඉම් ලකුණක් පිළිබඳව සඳහන්ව තිබීමත් එය අප විසින් පෙන්වා දී තිබියදී නිවැරදි නොකිරීමත් මෙම නොසන්සුන්තාවය වර්ධනය වීමට තවත් හේතුවක් වී ඇත.

එහෙයින් මේ පිළිබඳව කඩිනම් අවධානය යොමුකර නැවතත් මෙම ගැට`ඵව විරෝධතා හා උද්ඝෝෂණ තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වීමට ඉඩ නොතබා මෙහි සියලු
වගකීම් භාර ගනිමින් අදාළ ගැටළු නිවැරදි කිරීමට කඩිනමින් මැදිහත් වන ලෙස අප ඉතා වගකීමෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට,
විධායක සභාව වෙනුවෙන්,

මහින්ද ජයසිංහ,

පුවත යවන්න