ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තයෙන් භාණ්ඩ අපනයනයට අමෙරිකාවෙන් තහනමක්

චීනයේ ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තයෙන් භාණ්ඩ ආනයනය තහනම් කිරීමේ පනත නැවත හදුන්වාදීමට අමෙරිකානු සෙනට් මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ උයිගර් ජන කොටස්වල බලහත්කාර ශ්‍රමයෙන් එම භාණ්ඩ නිපදවන බවට චෝදනා කරමින්.
චීනයේ උයිගර් ජන කොටස් පීඩාවට පත්වන බවට ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තය මුල් කර ගනිමින් චීනයට චෝදනා එල්ලවෙමින් පවතිනවා.
කෙසේ වෙතත් චීනය පවසන්නේ එම චෝදනා පදනම් විරහිත බවයි.
මේ අතර අමෙරිකාව පවසන්නේ අදාළ චෝදනා සනාථ කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි පවතින බවයි.
ඒ අනුව ෂීජියෑන් ප්‍රාන්තය මුල් කර ගනිමින් මානව හිමිකම් සම්බන්ධ පියවර ගන්නා බව ද අමෙරිකාව අවධාරණය කරනවා.

පුවත යවන්න