සංකූලතා නොමැති කොරෝනා රෝගීන් සඳුදා සිට ගෙදර රදවයි

සංකූලතා නොමැති, අවදානම් කාණ්ඩයට අයත් නොවන කොරෝනා ආසාදිතයින් නිවෙස් තුළ නිරෝධායනය ලබන සඳුදා සිට ආරම්භ කරන බව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසුවේ, බස්නාහිර පළාත තුළ දැනටමත් වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ ආසාදිතයින් නිවෙස් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බවයි.

ලබන සඳුදා සිට නිවෙස් නිරෝධායනයට යොමු කරන ආසාදිතයින්  ගැබිණි වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් දුරකතන ඔස්සේ රෝගීන් සමග සම්බන්ධ වෙමින් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනු ඇති.

පුවත යවන්න