සංචරණ සීමාවලින් ඇගළුම් කර්මාන්තයට බාධා නැහැ

සංචරණ සීමකිා පනවා ඇති කාලය තුළ වුවද ඇගලුම් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමට අවසර ලබා දී තිඛෙනවා.

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී, යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පැවසුවේ ඇගළුම් නිෂ්පාදනය, ඛෙදාහැරීම, ආනයනය හා අපනයනය වැනි කාර්යයන් ආරක්ෂක බුබුළු ක්‍රමයට අනුගතව සිදුකළ හැකි බවයි.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Informatior 2021 2021.05.13 ප්‍රධාන කර්තෘ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු නිවේදන අංකය: 461/2021 නිකුත් කළ වේලාව:20.05 සංචරණ සීමාවලින් ඇහළුම් කර්මාන්තයට බාධා නැහැ කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය පිණිස සංචරණ සීමා පනවා තිබුණද සෞබ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලට යටත්ව ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අවසර ඇතැයි කොවිඩ් පැතිරීම වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද සිල්වා මහතා දැනුම් දෙයි. ඇහළුම් නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම, ආනයනය හා අපනයනය වැනි කාර්යයන් ආරක්ෂක බුබුළු ක්‍රමයට අනුගතව කළ හැකි බව ඔහු සඳහන් කරයි. Dmnn' পd w මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 183 கிருலப்பனை ලංකාට. கொழம்பு 05. இலங்கை 9411)2515759 1)2514753 www.news.lk'

පුවත යවන්න