සංචරණ සීමා කඩ කළොත් දැඩි පියවර / පොලිසිය කියයි(VIDEO)

සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක  අවස්ථාවලදී පලාත් මායිම් හරහා ගමන් කිරීමට උත්සාහ නොකරන ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

සංචරණ සීමා කඩ කරන්නන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා අවධාරණය කළේ.

පුවත යවන්න