සංචරණ සීමා ජූනි 07 තෙක් / මැයි 31 , ජුනි 04 සීමා ලිහිල් කිරීමක් නෑ

ජුනි 07 වනදා තෙක් සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමක් සිදු නොකරන බව , යුධ හමුදාපති, ජෙනරල් ෂවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.
ඒ අනුව මීට පෙර නිවේදනය කර තිබූ පරිදි මැයි 31 හා ජුනි 4 වනදා මෙම සීමා ලිහිල් කිරීමක් සිදු නොවන බවයි නිවේදනය කෙරුණේ.

පුවත යවන්න