සංචරණ සීමා ජුනි 14 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

දිවයිනටම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පනවා තිබු සංචරණ සීමා තවත් සතියකින් දීරඝ කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ලබන 14 වනදා තෙක් දිවයිනපුරා සංචරණ සීමා පනවා ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව தகவல் Department Government Information 2021.06.02 ප්‍රධාන කර්තෘ ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු නිවේදන අංකය: 533/2021 නිකුත් කළ වේලාව: සංචරණ සීමා ජුනි සඳුදා දක්වා කෙරේ. දැන් රට පුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා 2021 ජූනි 14 සඳුදා අළුයම 04.00 දක්වා දීර්ස කර ඇති බව කොව්ඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද සිල්වා මහතා දැනුම් දෙයි. Dmn' wm මොහාන් සමරනායක රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කිරුලුපන ලබ-05 ීලංකාට. 183. கிருலப்பனை எவுளிய. கொொழும்பு இலங்கை (+9411)2515759 11)2514753 www,ngws.lk'

පුවත යවන්න