සංචරණ සීමා නැතත් පළාත් අතර යාම තවදුරටත් තහනම්

සංචරණ සීමා අද අලුයම 4 න් ඉවත් වුවද පළාත් අතර සංචරණ තහනම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

නිරෝධායන නීති කඩකරන අය අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් ද සිදුකෙරෙන බවයි පොලීසිය අවධාරණය කරන්නේ.

පුවත යවන්න