සංචරණ සීමා සමයේ දුම්රිය ගමන් අවලංගුයි

අද රාත්‍රී 11.00 සිට මුළු දිවයිනටම බල පැවැත්වෙන, සංචරණ තහනම ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ සියලු දුම්රිය ධාවනය අත්හිටුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

පුවත යවන්න