සති අන්තය තුල රාත්‍රියේ විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

සති අන්තයේ රාත්‍රී කාලයේදී විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා.

එහෙත් A,B සහ C කාණ්ඩවල හෙට පැය 3ක විදුලි කප්පාදුවක් ද අනෙකුත් කලාපවල පැය දෙකහමාරක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන බව එම කොමිසම නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

එහෙත් ඉරිදා දිනවල  A,B සහ C කලාපවල දහවල් කාලයේදී පැය දෙකහමාරක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

නමුත් අනෙක් කලාපවල විදුලිය විසන්ධි කිරීමක් සිදුනොකරන බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සදහන් කළා.

පුවත යවන්න