සති දෙකකට මංගල උත්සව ඇතුළු සියලු උත්සව තහනම්

මංගල උත්සව ඇතුළු සියලු උත්සව එළඹෙන සඳුදා දිනයෙන් පසු සති දෙකක කාලයක් තුළ පැවැත්වීම තහනම් කර තිබෙනවා.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා මේ බව නිවේදනය කළා..

පුවත යවන්න