සතුන්ගෙන් මිනිසුන්ට කොරෝනා බෝවන බවට මෙතෙක් හෙළිවී නැහැ (Video)

සතුන්ගෙන් මිනිසුන්ට කොරෝනා වයිරසය බෝවන බවට මෙතෙක් හෙළිවී නැති බව රජයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙනවා.

පුවත යවන්න