සතුන්ගෙන් වෛරසය ආසාදනය වෙනවාද ?

සතුන් මගින් වෛරසය ආසාදනය වන බවට පැතිරයන ප්‍රකාශයන්වල සත්‍යතාවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා පශු වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති වෛද්‍ය ඵරන්දික ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ වෛද්‍යරුන් විසින් මේ පිළිබඳ සිදුකර ඇති පර්යේෂණයන්ට අනුව කොවිඩ් වෛරසය සතුන්ගෙන් මිනිසාට ආසාදනය වන බවට මෙතෙක් හඳුනාගෙන නොමැති බවය.

පුවත යවන්න