නව විභාග කොමසාරිස්වරයෙකු පත්කෙරේ

සනත් බී පූජිත මහතා විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව නව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පාසල් කටයුතු පිළිබද අතිරේක ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන මහතා පත්කර ඇති ඇත.

නව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ලෙස එල්.එම්.ඩී ධර්මසේන මහතා ලබන සදුදා වැඩභාර ගැනීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න