සමාජගතවී අවසන් / සති දෙකක් ලොක්ඩවුන් අත්‍යාවශ්‍යයි / විශේෂඥයන් කියයි

පවත්නා තත්ත්වය තුල අවම වශයෙන් රට දෙකක් පූර්ණ වශයෙන් වසා දමා වහා පියවර ගත යුතු බව
කෑගල්ල මහ රෝහලේ ක්ෂුද්‍ර ජීව පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය, මුදිත අබේකෝන් මහතා පවසනවා.
ඔහු මාධ්‍ය වෙත සදහන් කළේ මේ වන විට වෛරසය බරපතල මට්ටමින් සමාජගතවී අවසන් බවයි.

විශාල වශයෙන් මෙය සමාජගත වෙලා රැලි පිට රැලි දැන් පැමිණෙනවා. රෝහල්වල රෝගීන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ ධාරිතාවය සම්පුර්ණ වෙමින් පවතිනවා. එය වළක්වා ගැනීම සඳහා අවාසනාවකට අපට කිසිම ක්‍රමවේදයක් නෑ මේ වෙලාවේ දී රට ලොක්ඩවුන් කිරීම හැර. අපි අඩුම ගානේ සති දෙකක් එහෙම නැත්නම් මාසයක් රට ලොක්ඩවුන් කරලා අපි රෝහල් ලෑස්ති කර ගත යුතුයි.

පුවත යවන්න