සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන්නන්ට පොලිසියෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදුකරන පුද්ගලයින් වරෙන්තුවක් නොමැතිව වුවද අත්අඩංගුවට ගත හැකි බව පොලිසිය පවසයි.

පොලිස් මුලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කළේ විවිධ පාර්ශව සහ පුද්ගලයින් සාමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ජනතාව වෙත අසත්‍ය පුවත් ප්‍රචාරය කරන බවයි.

සමාජ මාධ්‍ය ඔසසේ කිසිවිටක අසත්‍ය පුවත් ප්‍රචාරය කිරීම සහ අනුබල දීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසයි පොලිසිය ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

පුවත යවන්න