සමෘද්ධියේ වංචාවක් නම් එස් බී දඩුවම් විදින්න ලෑස්තියිලු – Audio

සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශයට අදාළව යම් අක්‍රමිකතාවයක් සිදුව ඇති බව හෙළිකරන්නේ නම් එම වගකීම පිළිගෙන ඕනෑම දඩුවමකට යටත්වීමට සූදානම් බව හිටපු අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක මහතා පවසනවා. අද ගල්කිස්සේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.