සයිටම් සිසුන් වෙනුවෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

සයිටම් වෛද්‍ය පීඨයේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි සිසුන් 980 දෙනා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුලත් කර ගැනීමේ යෝජනාව සහිත කැබිනට් පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
ඒ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින්.
මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව එම සිසුන්ට වෛද්‍ය උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීම සදහා කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේදී අවස්ථාව හිමිවනු ඇති.
සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමත් සමග එම සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුද මේ වන විට ඇණහිට තිබෙනවා.
එම සිසුන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සදහා සියලු පාර්ශව සමග ඇති කරගත් එකගතාවයක් අනුවයි මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.