සරසවි අපේක්ෂකයින්ට නිවේදනයක්

විශ්වවිද්‍යාලය සදහා ඉල්ලුම් කිරීමට තවත් අතිරේක දින තුනක් ලබා දීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල සදහා සුදුසුකම් ලබා මෙතෙක් අයදුම් කිරීමට නොහැකි වූ සිසුන්ට ලබන 23 වනදා දක්වා ඉල්ලුම්පත් යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ දිවයිනපුරා සංචරණ සීමා පැනවා තිබීම හේතුවෙන් මෙලෙස අතිරේක කාලයක් ලබා දීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න