සහන හිමි නොවුණොත් ඉන්ධන මිල ඉහළට – ඇමති ගම්මන්පිල

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අපේක්ෂා කරන සහන හිමි නොවුණහොත් ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමට සිදුවනු ඇති බව , බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ නැතහොත් රාජ්‍ය බැංකු පවා අර්බුධයකට ලක්විය හැකි බවයි.

https://www.facebook.com/watch/?v=862322207808697&t=0

පුවත යවන්න