සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

සහල් මෙට්රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිඛෙනවා.
වෙළෙඳ අමාත්ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අද දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමිවිය.
අසාමාන්ය ලෙස මිළ ඉහළ නැංවීම සඳහා වී තොග හා සහල් තොග සඟවා මෙරට වෙළෙඳපොල තුළ කෘතිම සහල් හිඟයක් මවා පෑමට ගත් උත්සාහයන් සෑම අන්දමකින්ම ව්යර්ථ කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ක්රියාත්මක කළ වැඩසටහන් සඳහා ද මෙම සහල් නිෂ්පාදනකරුවන් විසින් එකඟත්වය පළ කළ ද දිගින් දිගටම කෘතිම සහල් හිඟය පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම මෙම තීරණයට එළඹීමට හේතු වී තිඛෙනවා.
දේශීය ගොවියා සහ සහල් නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් සහල් හා අනෙකුත් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ මෙරටට ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමුව ද, සහල් නිෂ්පාදකයින් හා වෙ‌ළෙඳුන් විසින් මහජනතාවගේ අවශ්යතාවයෙන් හා රජයේ ප්රතිපත්තියෙන් අනිසි ප්රයෝජන ගැනීමේ අරමුණින් සිදු කරන ලද මෙම මිළ ඉහළ නැංවීම තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කිසිදු ඉඩක් නොතබමින්, රජයෙන් රජයට සහල් ආනයනය කිරීමේ ක්රමවේදය යටතේ මෙම සහල් මෙට්රික් ටොන් 100,000 ආනයනය කරනු ලැබේ.
පුවත යවන්න