ස්වයං මාර්ගයෙන් විදෙස්ගතවන ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව

විදෙස් රැකියා සදහා ස්වයං මාර්ගයෙන් යොමුවන ශ්‍රි ලාංකිකයන්ට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පළමුව ලියාපදිංචිය හා මීට පෙර ලබාගත් ලියාපදිංචිය දිර්ඝ කර ගැනිම සදහා අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට ඒ සදහා අයදුම් කිරිමට පහසුකම් සලසා ඇතැයි එම කාර්යාංශය සදහන් කරයි.

එහි නිල වෙබ් අඩවිය වන ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් ඩොට් එස් එල් බි එෆ් ඊ ඩොට් එල් කේ වෙබ් අඩවියෙහි ඔන්ලයින් සෙල්ෆ් රෙජිස්ට්‍රේෂන් සබැදියට පිවිසීමෙන් අදාල සේවාව ලබාගත හැකිය.

මෙම පහසුකම භාවිතා කර ස්වයං ලියාපදිංචියකදි කාර්යාංශයට ලබාදි ඇති ලිපිලේඛණවල නිවැරදිභාවය පිළිබඳ පූර්ව තහවුරුවක් මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ලබාගැනිමට හැකියාව ඇත.

එම පහසුකම භාවිතා කිරිමෙන් ගුවන්ගත වන දිනයේදි ගුවන් තොටුපල කාර්යාංශ ඒකකය මගින් දෙනු ලබන සේවා ප්‍රමාදයකින් තොරව ලබාගැනිමට විගමණිකයන්ට අවස්ථාව සැලසේ. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර කාර්යාංශයේ 1989 අමතා ලබාගත හැකිය

පුවත යවන්න