සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සියලු අපේක්ෂයින් පැමිණියා / විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

අද ආරම්භ වූ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සියලු විභාග අපේක්ෂකයින් පැමිණ තිබූ බවට වාර්තා වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසනවා.

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මධ්‍යස්ථාන 4513ක පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇති අතර විභාගය එළඹෙන 10 දින දක්වා පැවැත්වෙනවා.

කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත දරුවන් සඳහා වූ විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන වලදී දරුවන් 38ක් විභාගයට සහභාගී වී සිටි බවයි විභාග කොමසාරිස්වරයා පැවසුවේ.

පුවත යවන්න