සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අත්හිටුවයි

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ අත්හිටුවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සෞන්දර්යාත්මක ප්‍රායෝගික විභාග පැවැත්වීමට අදාළව වෙනත් විකල්ප පියවර ගන්නා බවයි විභාග කොමසාරිස්වරයා පැවසුවේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, පාසල් පාදක ඇගයීම් මත පදනම්ව ප්‍රායෝගික විභාග සඳහා ලකුණු ලබා දීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ඒ අනුව පාසල් මගින් සිසුන් 10 ශ්‍රේණියේ එම ඇගයීම්වල අවස්ථා තුනක ලකුණු හා සහ 11 ශ්‍රේණියේ ඇගයීම්වල අවස්ථා දෙකක දී ලබාගත් ලකුණු විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට යැවිය යුතුයි.
මෙම ක්‍රමයට අදාළ චක්‍රලේඛ දැනටමත් සියලුම පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ට සහ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත යොමුකර තිබෙනවා.
මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මාර්තු 1 සිට 11 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න