සෑම රෝහලක්ම කොවිඩ් රෝහලක් බවට පත්කිරීමේ සූදානමක්

මෙම සතිය තුළ දිවයිනේ සෑම රෝහලක්ම කොවිඩ් රෝහලක් බවට පත්කරනු ඇති බව රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා පවසනවා.
වර්ධනය වෙමින් පවත්නා අවදානම් තත්ත්වය හමුවේ මෙම පියවර ගනු ඇති බවයි ඔහු සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න