සිංගප්පූරු වෙළද ගිවිසුම අහෝසි කරන්නේ නෑ

සිංගප්පූරුව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළද ගිවිසුම අහෝසි නොකරන බව ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ ගිවිසුමේ ඇතුලත් අවාසි සහගත කොන්දේසි වෙනස් කර ගැනීමට පමණක් කටයුතු කරන බවයි.

‘දැවැන්ත වගකීමක් බාර ඇමැතිවරයා වශයෙන් මං කල්පනා කරන්නේ නෑ යම් යම් දේ අධ්‍යයනයකින් තොරව යම් යම් දේ අහෝසි කරන එක හරියි කියලා. පැන්න ගමන් සම්පූර්ණ ගිවිසුම අහෝසි කරනවා වගේ හරක් වැඩ කරන්න යන්නේ නෑ.‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *