සිංගප්පූරු වෙළද ගිවිසුම අවධානම් / බන්දුල කියයි -Audio

සිංගප්පූරුව හා අත්සන් තබා ඇති වෙළද ගිවිසුම තුලින් මෙරට සේවා අංශය දැඩි අවධානමකට ලක්වන බව නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
අද මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ අත්තනෝමතිකව මෙම ගිවිසුම අත්සන් තබා ඇති බැවින් එය රටට දැඩිව හානිකර තත්ත්වයක් වනු ඇති බවයි.