සිංගල් ෂොට් කොරෝනා එන්නතට ලංකාවේ අවධානය

අමෙරිකාව විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති එක් එන්නතක් ප්‍රමාණවත් ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් (සිංගල්ෂොට් එන්නත) සලකා බැලීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.
මෙම එන්නත එක්වරක් ලබාදුන් පසු වෛරසයට එරෙහි ප්‍රතිශක්තිය හිමිවන බවයි මේ වන විට අනාවරණ කර ඇත්තේ.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ මෙරට නියාමන අංශ අවසරය ලබාදුනහොත් එම එන්නත පිළිබද වැඩි අවධානයක් යොමුකළ හැකි බවයි.
අධි ශීතකරණයක් වෙනුවට සාමාන්‍ය ශීතකරණයක් තුළ ගබඩා කළ හැකි මෙම එන්නත මේ වන විට ඉහළ ඇගයීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

දැනට භාවිත අනෙක් සෑම කොරෝනා එන්නතක්ම මාත්‍රා දෙකකින් ලබාගත යුතුවන අතර එසේ නොවන එකම එන්නත ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත පමණයි.
කෙසේ වෙතත්, මේ දක්වා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් එන්නත භාවිතය සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා අයදුම්පතක් ලැබී නොමැති බවද අනාවරණවී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න