සිංහරාජය මායිමේ වන ගහනය පවතින පෞද්. ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීමට තීරණයක්

සිංහරාජ වනාන්තරය අවට දැනට වන ගහනය ලෙස පවතින පෞද්ගලික ඉඩම් කඩිනමින් රජයට පවරා ගැනීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ,වන සංරක්ෂක නිශාන්ත එදිරිසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, එවැනි ඉඩම් හෙක්ටෙයාර් 400ක් පමණ ඇති බවට ඇස්තමේන්තු කර පවතින බවයි.

මෙම ඉඩම්වල වන ගහනය පැවතිය ද ඒවා පෞද්ගලික ඉඩම් හේතුවෙන් වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත අනුව ඒවායේ සිදුවන වන විනාශයන් වැළැක්වීමට දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රතිපාදන නොමැති බව යි ඔහු අවධාරණය කළේ.

නිශාන්ත එදිරිසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම ඉඩම් පවරා ගැනීමත් සමග සිංහරාජ ලෝක උරුම වනාන්තරයේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු වන බවයි.

මෑතකාලීනව සිංහරාජය ආසන්න මායිමේ පුද්ගලික ඉඩම්වල සංවර්ධන කටයුතු හරහා වනාන්තරයට හානි විය හැකි බවට චෝදනා එල්ලවෙමින් පවතිනවා.

පුවත යවන්න