සිංහරාජ මායිමේ පුද්ගලික ඉඩම් පවා හිතුමතේ එළිකරන්න බෑ/ ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන

පෞද්ගලික ඉඩම්වල ඇති වනාන්තර කොටස් පවා ඒවායේ හිමිකරුවන්ට තම කැමැත්ත මත පමණක් හෙලිපෙහෙලි කිරීමට මෙරට නීතියෙන් ඉඩක් නොමැති බව පාරිසරික නීතිඥ ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව සදහන් කළේ , සිංහරාජ රක්ෂිත සීමාවට අයත් හඳපාන් ඇල්ල බෝධියතැන්න ප්‍රදේශයේ සිදුකරන ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරමින්.
සිංහරාජට අවට වන ගහනය සහති ඉඩම් පවරා ගැනීමට වසර කිහිපයකට පෙර නියෝග කර තිබුණද එය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වී නොමති බවයි ගුණවර්ධන මහතා පවසන්නේ.
මේ වන විට සිංහරාජයේ අලිමංකඩ ආසන්න පුද්ගලික ඉඩමක් හෙලිකරමින් පැවතීම දැඩි ආන්දෝලනයකට ලක්ව තිබෙනවා.
ලෝකයේ දුර්ලභ වන බිමක් අශ්‍රිතව එවන් එළිකිරීමක් සිදුකිරීමට පුද්ගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ට පවා හිමිකමක් නොමැති බවයි පරිසරවේදීන් පවසන්නේ.

පුවත යවන්න