සිත්රිදවීම් තමාගේ විශ්‍රාම යෑම ඉක්මන් කළා – මහ බැංකු අධිපති

තමන් විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා පවසයි.

ලබන 14 වනදා සිට තමන් විශ්‍රාම යාමට නියමිත බවයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේ.

ඔහු පැවසුවේ ලබන මාසයේ 80වැනි උපන් දිනයේදී විශ්‍රාම යෑමට තීරණය කරත් පසුගිය සතියේ සහ සති කිහිපයේ ඇතිවූ සිත්රිදවීම් තමාගේ විශ්‍රාම යෑම ඉක්මන් කළ බවය

මෙලෙස මහ බැංකු අධිපති තනතුර අත්හැරීමට සිදුවීම සැඟවී පැමිණි ආශිර්වාදයක් ලෙස තමාගේ මිතුරන් සහ හිතවතුන් සිතන බවද ඔහු පවසයි.

පුවත යවන්න