සිනමා ශාලා සහ ළමා උද්‍යාන වසා දමයි – සුපිරි වෙළදසැල් සඳහාත් නව මාර්ගෝපදේශ

නව COVID-19 සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියලුම සිනමා ශාලා සහ ළමා උද්‍යාන වසා තබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

කොරෝනා වයිරස් ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සුපිරි වෙළඳසැල් සහ වෙළඳසැල් සඳහාද නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අදාළ වෙළඳසැලට එක් වරකට ඇතුල් කර ගත හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව පිටත ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බවයි මාර්ගෝපදේශ වල සඳහන් වන්නේ.

එසේම, වෙළඳසැලේ සිටියදී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතර මීටර් එකහමාරක දුරක් පවත්වා ගත යුතුයි.

පුවත යවන්න