සියයට 6 ක වැඩිවීම මදිලු / හෙට බස් වර්ජනයක්

බස් ගාස්තු සියයට 6.56 කින් වැඩි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගනු ලැබූ තීරණයට එකග නොවන බව අන්තර් පළාත් පුද්ගලික බස්හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.එය අපේක්ෂා කළ ගාස්තු වැඩිවීම නොවන බවයි එම සංගමය සදහන් කරන්නේ.ඒ අනුව හෙට දිනයේදී අන්තර් පළාත් පුද්ගලික බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත් කර කැබිනට් තීරණයට විරෝධය පල කරන බවද බස් සංගම් අවධාරණය කරනවා.