සියලු පාසල් සඳුදා(මාර්තු 7 ) විවෘතයි

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය හේතුවෙන් පසුගිය පෙබරවාරි 7 වැනිදා ලබා දුන් නිවාඩුවෙන් අනතුරුව හෙට ( මාර්තු 7දා ) රජයේ හා රජයේ අනුමත සියලු පාසල් ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. කොවිඩ් සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන් අනුගමනය කරමින් පාසල් ආරම්භ කෙරෙන අතර සති අන්තයේ සියලු පාසල් පිරිසුදු කිරීම් සිදුවී ඇත. 2021 වසරේ සිංහල හා දෙමළ පාසල් සඳහා පාසල් වාරය අවසන් කිරීම අප්‍රේල් 8 දින සිදු කෙරෙයි. 2022 වර්ෂයේ සිසුන් සඳහා නව පාසල් වාරය ආරම්භ කෙරෙන්නේ අප්‍රේල් 18 වැනි දාය.

මේ අතර මුස්ලිම් පාසල්වාර අවසන් කිරීම සිදු වන්නේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදාය ඔවුන්ගේ නව පාසල් වාරය ආරම්භ වන්නේ මැයි 04 වෙනිදාය.

මේ වන විට පවතින ඩීසල් හිඟය හේතුවෙන් පාසල් සිසුන් ප්‍රවාහනයටද යම් බාධා ඇතිවිය හැකි අතර මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් ගුරු සංගම් අවධාරණය කර සිටියේ පාසල් ආරම්භ කළද සිසුන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රවාහන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කොට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා දීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බවයි.

මේ අතර පාසල් සිසුන්ගේ ප්‍රවාහනය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා පාසල් සිසුන් ප්‍රවාහන සංගමය අවධාරණය කර සිටින්නේ මේ වන විට මතුව ඇති ඩිසල් සම්බන්ධ ගැටලුවට විසදුම් ලබා දෙන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිසු ප්‍රවාහන කටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදු කරන බවයි.

පුවත යවන්න