සිසුවකුගේ පහරදී ශ්‍රවණාබාධයක් ඇති කළ ගුරුවරයෙකුට වන්දි ගෙවීමට නියෝග

පාසල් සිසුවකුට පහර දී එක් කනක ශ්‍රවණාබාධයක් ඇති කළ බවට චෝදනා ලැබූ මාතර ප්‍රදේශයේ රජයේ පාසලක ගුරුවරයකුට අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක වන්දියක් ගෙවන ලෙස නියෝග කර තිබෙනවා.
චෝදනා ලැබූ ගුරුවරයාට අමතරව රජයටද නියෝග කර ඇත්තේ සිසුවා වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5ක වන්දියක් ලබා දෙන ලෙසයි.
සිය පාසලේදී එක් විෂයක් සඳහා පන්තියේ රැදී නොසිටීම සම්බන්ධයෙන් විමසා අදාළ ගුරුවරයා විසින් සිසුවාගේ වම් කනට පහරදී ඇති අතර එමගින් ජීවිත කාලයටම බලපාන පරිදි ශ්‍රවණාබාධ තත්ත්වයක් හටගෙන තිබුණා.
ඒ අනුව අදාළ සිසුවාට සය මසක් තුල මෙම වන්දිය ගෙවීමටයි අදාළ ගුරුවරයා හා රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥවරුන්  එකඟතාවය පල කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න