සීමාවන්ට යටත්ව තැපැල් කටයුතු දිගටම – නියෝජ්‍ය තැපැල්පති

දිවයින පුරා තැපැල් කටයුතු සීමාවන්ට යටත්ව සිදු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

නියෝජ්‍ය තැපැල්පති තුසිත හුලංගමුව මහතා පැවසුවේ, මෙතෙක් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ලැබුණු රිපෝට්ස්, කෑශ් ඔන් ඩිලිවරි සහ විදේශයන්ගෙන් ලැබුණු භාණ්ඩ ඉරිදා සහ සඳුදා දින ඇතුළත බෙදාහැරීම මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවෙන් ආරම්භ කළ බවයි.

එම බෙදාහැරීම් වලින් අනතුරුව, සායනවලින් ඖෂධ ලබා ගන්නා පුද්ගලයින්ට නිවෙස් වෙත ඖෂධ බෙදා හැරීම ආරම්භ කරන බව නියෝජ්‍ය තැපැල්පතිවරයා සඳහන් කළා.

ඒ සඳහා අවම කාර්යය මණ්ඩලයක් යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බව
නියෝජ්‍ය තැපැල්පතිවරයා කියා සිටියා.

මෙම රාජකාරී හැරුණු විට වෙනත් සේවාවන් සඳහා තැපැල් සේවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව ද නියෝජ්‍ය තැපැල්පති තුසිත හුලංගමුව මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න